Je to spôsob zavlažovania, pri ktorom vodu aplikujeme bezprostredne v oblasti koreňovej zóny. Voda vyteká s dávkovacieho komponentu – kvapkovača – v malých dávkach, tzv. Po kvapkách a preto ju nazývame kvapková závlaha. Väčšinou je určená pre nadzemnú inštaláciu, s výnimkou podzemnej kvapkovej hadice. Kvapková závlaha môže byť ako systém ovládaný plne automaticky, alebo manuálne – prívod vody do systému ovládame ručne.

Poznáme tri základné typy technického vyhotovenia
komponentov kvapkovej závlahy:

1. Kvapková hadica – najčastejšie používaná s 16mm priemerom. Princíp funkcie hadice je v tom, že v celom profile hadice sú v pravidelných rozstupoch nalisované kvapkovače, tzv. Emitory, z ktorých vyteká voda. Emitor je plastový labyrint a zabezpečuje rovnomerný výtok vody z každého jedného úseku kvapkovej hadice. Bežne na trhu je v ponuke kvapková hadica určená pre okrasné záhrady s rozostupom emitorov 30cm od seba.

Emitor je špecifikovaný konštantným prietokom vody a udáva sa v l/hod. Najčastejšia hodnota prietoku jedného emitora pre kvapkovú hadicu používanú na závlahu v rodinných záhradách a komerčných plochách je 2,1-2,3 l/hod. V sortimente kvapkových hadíc sa stretneme s vyššou technickou úrovňou vyhotovenia a to je kvapková hadica s kompenzáciou tlaku. Tento typ kvapkovej hadice sa vyznačuje vyššou uniformitou výtoku vody emitorom v podmienkach s terénnymi nerovnosťami, zavlažovanie svahu a pri použití dlhých liniek kvapkovej hadice.

2. Kvapkovače  (kvapkovacie hlavice) – sú malé plastové komponenty so zabudovaným labyrintom, valcovitého tvaru s priemerom približne 2cm a dvomi protiľahlými vývodmi. Jeden z vývodov, tzv. tŕň, slúži na prichytenie do hadice a zabezpečuje vstup vody do kvapkovača. Druhým vývodom sa voda uvoľňuje – kvapká. Spomínaný druhý vývod môže byť dodatočne doplnený rozdeľovacou mikroarmatúrou pre viac násobné pripojenie mikrokvapkovej hadice.

Sú určené na povrchovú inštaláciu do PE hadice. Kvapkovač sa jednoducho napichne do hadice do vopred pripraveného malého otvoru, ktorý vyrobíme dierovačom. Kvapkovač, rovnako ako kvapkovú hadicu špecifikuje prietok vody, ktorý môže byť všeobecne vrozpätí od 2 do10l/hod. Pre vyššiu uniformitu kvapkania sa používajú kvapkovače s kompenzáciou tlaku.

3. Kvapková ihla – na jednom konci vybavená hrotom a na protiľahlom konci pripájacím tŕňom. V prípade, ak je tŕň vybavený labyrintom, hovoríme o  kvapkovej ihle s kompenzáciou tlaku, ktorú špecifikuje prietok vody. Najčastejšie je hodnota prietoku 2,3l/hod. Pripájací tŕň slúži na pripojenie mikrokvapkovej hadice. Podľa typu kvapkovej ihly, môže byť ihla pripojená samostatne do napájacej PE hadice, alebo do setu s kvapkovačom a rozdeľovacou mikroarmatúrou. Sú určené na povrchovú inštaláciu do kvetináčov, malých a veľkých pestovateľských kontajnerov.

KDE POUŽÍVAME KVAPKOVÚ ZÁVLAHU?

Ideálny spôsob zavlažovania okrasných výsadieb záhonov z kríkov, živých plotov, kvetinových záhonov, okrasných stromov vo výsadbe, ovocných stromov a kríkov v záhrade, zeleninových hriadok, skleníkov a aj závlaha kvetináčov a mobilnej výsadby.

VÝHODY A NEVÝHODY KVAPKOVEJ ZÁVLAHY

VÝHODY

Výhod je niekoľko a je len málo situácií, v ktorých nie je možné použiť tento spôsob zavlažovania. Môžeme ich zhrnúť do nasledovných bodov:

  • Vysoká účinnosť – voda je efektívne dopravovaná a využitá koreňovým systémom rastliny.
  • Šetrí vodu – efektívna závlaha sa vyznačuje nízkym percentom odparovania vody okolitým prostredím.
  • Nízka energetická náročnosť – systém pracuje pri nízkom prevádzkovom tlaku.
  • Rýchla a nenáročná montáž systému – systém je jednoduchý, spájanie komponentov je manuálne nenáročné a vhodné aj pre laikov.
  • Hnojenie závlahou – počas zavlažovania je možné do systému aplikovať tekuté hnojivá a tým je možné vykonávať dva agrotechnické zásahy súčasne.
  •  

NEVÝHODY

Vysoká náročnosť na čistotu a kvalitu vody – podcenená filtrácia vody a prítomnosť usádzajúcich sa zlúčením vo vode môže viesť k skráteniu životnosti systému.

  • Nechránený prístup – možnosť poškodenia nadzemných komponentov zvieratami a vandalizmom.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Ďalšie články